מונסייט
דוגמא לסלוגן

בחירות

שלום לכם,

להלן ההודעה והנחיות לבחירות לוועד ההורים המרכזי תל אביב-יפו ולוועדת ביקורת.
הבחירות יתקיימו ביום שלישי 10.4.18 בספריה בתיכון עירוני ט'.
שימו לב שעליכם כיו"רים של בית הספר:

1.לדאוג לעדכון נציגיכם כדי שיכלו להצביע למייל admin@horim-tlv.org.il
2.לוודא שהועבר לוועד תשלום 1.5 ₪ לילד מתוך תשלומי ההורים שנגבו.

על המעוניינים להציג מועמדותם לוועד ההורים המרכזי או לוועדת ביקורת יש למלא ולחתום על הנספחים המתאימים ולהעבירם למייל 2018vad@gmail.com עד לתאריך הנקוב במסמך המצורף. אנא הפיצו המידע לכל הורי בית ספרכם, ואשרו לנו שהפצתם (ותחסכו לכם נדנוד שלנו). קוראים לכם לקחת חלק פעיל בבחירות ובפעילות הועד המרכזי כולו.

 

נספחים 1 הודעה על בחירות לוועדת הביקורת 2018 

נספחים 2 הודעה על בחירות לוועד המרכזי 2018 

 

ועדת בחירות