מונסייט
דוגמא לסלוגן

תשלומי הורים

מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות חוק לימוד חובה ובמסגרת לימוד חינם. בנוסף, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. המימון של שירותים אלו מוטל על ההורים ונגבה מהם במסגרת תשלומי ההורים.

ניתן למצוא מידע נוסף בנושא תשלומי הורים בקישורים הבאים: