מונסייט
דוגמא לסלוגן

חברי הועד

 • שלי מירון

  אמא לשתי בנות.

  יו"ר ועד ההורים בבית ספר ארזים. 

 • שירה אימרגליק

  אמא לשלושה ילדים.

  יו"ר ועד  ההורים בבית ספר רמת אביב ג'.

  חברת הנהגת ההורים בתיכון אליאנס. 

  מרכזת עם נחמה את פורום התיכונים. 


 • שיר דגן

  אמא לארבעה ילדים.

  חברת ועד ההורים בבית ספר יהודה  מכבי.

  מרכזת פורום היסודיים בועד ההורים המרכזי ת"א-יפו. 

 • ניבל זכריה

  אמא לחמישה ילדים .

  יו"ר ועד ההורים בבית ספר הערבי לב יפו.

  נציגת יפו בהנהגת פורום היסודיים בועד ההורים המרכזי. 

 • נחמה גולדווסר

  אמא לשלושה ילדים.

  חברת ועד ההורים בתיכון עירוני ה'.

  מרכזת פורום התיכונים בועד ההורים המרכזי ת"א-יפו. 

  גזברית ועד ההורים המרכזי ת"א-יפו. 

 • משה שנדוביץ

  אבא ל-5  ילדים .

  יו"ר ועד ההורים בית ספר ממלכתי דתי מוריה.

  מרכז ועדת ממלכתי דתי . 

 • חני דלשד

  אמא לארבעה ילדים .

  תושבת יד אליהו.

  חברת הנהגת הורים בבית ספר עירוני ט. 

  יו"ר בית ספר תיכון חדש. 

 • גילי כהן

  אמא לשני ילדים .

  יו"ר ועד ההורים בתיכון עירוני ד'. 

 • איל לבנון

  הורה לשני ילדים.

  יו"ר ועד ההורים המרכזי ת"א-יפו.  

  שימש שנים רבות כיו"ר בית ספר ארן.

  חבר הנהגת הורים בבית ספר תיכון חדש.


 • אחז אגם

  עו"ד אחז אגם אבא לארבעה ילדים .

  חבר ועד ההורים בבית ספר איילון. 

  מרכז פורום הגנים בועד ההורים המרכזי. 

 • דורון סעד

  יליד ותושב יד אליהו, אב לשלושה. 

  הנדסאי חשמל, עובד בחברת החשמל.

   

  סגן יו"ר ועד ההורים המרכזי 

  יו"ר ועד ההורים בבית ספר רוקח.

  מרכז ועדת קהילה בועד ההורים המרכזי ת"א- יפו.

 • אפרים קובי

  אבא ל-3  ילדים 

  יו"ר הנהגת ההורים בבית ספר היובל ובתיכון הגמנסיה.

   

  מרכז ועדת יום ההתרמה בועד ההורים המרכזי בת"א-יפו.