מונסייט
דוגמא לסלוגן

ועדות

 • ועדת תרבות

  ועדת התרבות של ועד ההורים המרכזי פועלת במסגרת ועדות משנה לנושאים שונים.
  הוועדה מתכנסת אחת לחודש לישיבות סדורות.

  ליצירת קשר עם הוועדה:  culture@horim-tlv.org.il
 • ועדת קהילה

  ועדת הרווחה של ועד ההורים המרכזי פועלת במסגרת ועדות משנה לנושאים שונים.
  הוועדה מתכנסת אחת לחודש לישיבות סדורות.

  ליצירת קשר עם הוועדה:  welfare@horim-tlv.org.il
 • ועדת חינוך

  ועדת החינוך פועלת במסגרת ועדות משנה לנושאים שונים.
  הוועדה מתכנסת אחת לחודש לישיבות סדורות.

  ליצירת קשר עם יו"ר הועדה: education@horim-tlv.org.il

  מטרות הועדה:

  •  לקחת חלק בכל העשייה החינוכית הפורמאלית והבלתי פורמאלית בעיר
  • ליזום פרויקטים חינוכיים וחברתיים במערכת החינוך
  • להעצים את מעורבות ההורים ע"י שותפות בכל התהליכים
  • להעצים את מעמד המורים וסגל ההוראה
  • לפעול למען שיווין הזדמנויות לכל תלמיד


  נושאים לטיפול:

  • תוכנית הבחירה ובתי ספר מזינים
  • ייצוג בוועדות שונות של העירייה לרבות וועדות ערר בנושאי רישום לבתי ספר
  • תלבושת אחידה
  • הקמת פורום הורים עירוני
  • הקמת בתי ספר נוספים בצפון העיר
  • צמצום מספר התלמידים בכיתות
  • נציגות בועדת חינוך עירונית
  • תמיכה, הכוונה וייעוץ לוועדי הורים או להורים בכל נושאי חינוך, בתי ספר וגנים ופניות לגורמים רשמיים
 • ועדת כספים

  ועדת הכספים של ועד ההורים המרכזי פועלת במסגרת ועדות משנה לנושאים שונים.
  הוועדה מתכנסת אחת לחודש לישיבות סדורות.

  ליצירת קשר עם הוועדה: finance@horim-tlv.co.il
 • ועדת ביקורת

  ועדת הבקורת של ועד ההורים המרכזי פועלת במסגרת ועדות משנה לנושאים שונים.
  הוועדה מתכנסת אחת לחודש לישיבות סדורות.

  ליצירת קשר עם הוועדה:  control@horim-tlv.org.il