מונסייט
דוגמא לסלוגן

פורום תיכונים

 הקלות לימודים והתאמות לתלמידים בעלי לקויות למידה

לפני מספר חודשים הכריז ארגון המורים הארצי על עיצומים בנושא הטיפול בקביעת התאמות והקלות לתלמידים בעלי לקויות למידה. העיצומים הוכרזו בעקבות הנחיות חדשות שנקבעו ע"י משרד החינוך. כתוצאה מהעיצומים נוצר מצב בו בבתי ספר רבים בעיר ובארץ טופל נושא קביעת ההתאמות וההקלות באופן חלקי או כלל לא טופל ובוודאי שאין אחידות בהתנהלות בין מוסדות החינוך השונים. הבעיה העיקרית מתרכזת כרגע בתלמידים בעלי לקויות למידה משכבת י"א אשר ביקשו הקלות והתאמות (תלמידי ז'-י' אינם מועמדים להיבחן בבחינות בגרות, תלמידי י"ב אינם צריכים לחדש את אישורי ההתאמות). 

יש להדגיש כי כל גופי ההורים המטפלים בבעיה מכירים בכך כי נדרש שינוי עמוק ומתואם בין גופים רבים (לרבות משרד החינוך, ארגון המורים, נציגי הורים, נציגי היועצות החינוכיות, משרד האוצר ועוד), דרושה רפורמה מקיפה ומעמיקה. עוד נדגיש, כי איננו מצדדים במי מהצדדים שצריך להגיע לפתרון הנושא.

יחד עם זאת, לא ניתן להעלות על הדעת כי בעת שמיישמים רפורמה רחבה, תפגע באופן מיידי ובלתי מתוכנן, אוכלוסיה שלמה המועמדת לבחינות בגרות בעוד מספר חודשים ספורים בלבד. ברור שעל המיועדים להיבחן השנה לדעת, בעוד מועד, אילו התאמות ינתנו להם ולהתכונן בהתאם.

וועד ההורים ההורים המרכזי למערכת החינוך בתל-אביב יפו, בשיתוף עם פורום וועדי ההורים היישוביים עוסק בניסיון להחזיר את המצב לקדמותו לגבי שנת הלימודים הנוכחית, עד שיוסדר הנושא לעומקו.

בין היתר נשלח מכתב לגורמי המימסד הנוגעים לעניין ונפתח דף אינטרנט לאיסוף חתימות של הורים המעוניינים לעזור ולהצטרף לדרישה שלא להכיל את הרפורמה על שנת הלימודים הנוכחית.

הצטרפותכם תחזק את פעילות פורום וועדי ההורים היישובים, בהעלאת הנושא לסדר היום כנושא חשוב לציבור תלמידי התיכונים. 


לפרטים נוספים ניתן לעיין בקישור הבא  http://bit.ly/1z2iAu4

לקריאת מכתב הפניה לגורמי הממסד הרלוונטיים ולהצטרפות לפניה יש לפתוח את הקישור   הבא   http://www.anu.org.il/group_messages/123.htm


אנא הפיצו המכתב להורי תלמידי התיכון, ועדכנו את הנהלת בית הספר בפעילות זו. 

כמו כן אודה לכם, אם תוכלו לחזור אלי עם פרטים לגבי המצב בבית ספרכם : כמה ילדים זקוקים להקלות בכלל, כמה מקבלים וכמה מוצאים את עצמם ללא פיתרון כרגע.