מונסייט
דוגמא לסלוגן

נציגות הורים בבית הספר

"מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר. בהיות ההורים האפוטרופסים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי. מכיוון שחלק ניכר מעבודת החינוך מתרחשת בבית הספר, אין תמה שהורים מבקשים להיות מעורבים במתרחש בין תחומיו. להורי התלמידים משאבי ידע וניסיון העשויים לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי."  (מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ד/4א).

לפרטים  נוספים על תפקידה ומעמדה של נציגות ההורים בבית הספר: