מונסייט
דוגמא לסלוגן

ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בעיר תל אביב-יפו

ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בעיר תל אביב-יפו הינו גוף נבחר ומייצג של ציבור ההורים שילדיהם לומדים במוסדות החינוך בעיר.
הגוף הוא עמותה בה נציגים נבחרים מכל בתי הספר בעיר, לפי מפתח המבטא את גודל בית הספר. נציגי בתי הספר מהווים את האסיפה הכללית הבוחרת נציגים לועד המרכזי. חברי העמותה והוועד המרכזי כולם הורים מתנדבים.
הועד פועל ברמה עירונית בהסתמך על תקנון, במטרה לקדם את מערכת החינוך בעיר, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הרשות המקומית.
בין מטרות הועד:
  • להוות וליזום מסגרת למעורבות ושותפות הורים במוסדות חינוך.
  • ייצוג והשתלבות בתהליכי הגדרת המדיניות וקבלת החלטות בתחום החינוך בעיר.
  • להיות הגורם הרשמי והמרכזי בהעברת מידע וייצוג בין עיריית תל אביב ומשרד החינוך לבין הורי תלמידי בתל אביב.
  • לפעול למען שוויון הזדמנויות ומניעת אפליה, לסייע לתלמידים נזקקים, ולטפל בנושאים המשותפים לכלל תלמידי העיר.
  • הדרכת ועדי הורים מוסדיים בדבר חובותיהם, זכויותיהם, סמכויותיהם ודרכי פעולתם.
  • טיפוח וקידום פעילות חינוך פורמאלית ובלתי פורמאלית לצד פעילות קהילתית במגוון תחומים.
  • עידוד ההתנדבות והתרומה לקהילה בקרב התלמידים והוריהם.